Duurzaam ondernemen

Waar staat u als organisatie qua duurzaamheid en welke stappen kunt u zetten om duurzamer te
ondernemen?

Vergroening van uw energie

De eerste stap naar duurzamer ondernemen is vaak het vergroenen van de energie van uw organisatie. U kunt uw energieverbruik deels of geheel vergroenen, dit is afhankelijk van uw wensen. U ontvangt hierbij een groencertificaat waar de oorsprong van de duurzaam opgewekte energie op staat weergegeven.

CO2-voetafdruk

De CO2 voetafdruk geeft weer wat de weerslag van uw organisatie is op het milieu. Om dit te kunnen bepalen worden een aantal factoren binnen uw bedrijfsproces nauwkeurig in kaart gebracht. De status van de CO2 uitstoot van uw organisatie bepaalt de grootte van uw voetafdruk. Na het in kaart brengen van deze voetafdruk wordt er een plan opgesteld hoe deze voetafdruk verkleind kan worden.

Klimaat Neutraal Ondernemen

Wanneer de voetafdruk verkleind is kunt u als organisatie de uiteindelijk overgebleven CO2-uitstoot compenseren. Dit kunt u als organisatie doen door te investeren in compensatieprojecten. Door deze compensatie wordt u uiteindelijk Klimaat Neutraal Ondernemer en heeft u geen negatief effect meer op het milieu.

Wilt u meer informatie over duurzaam ondernemen? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.