Energie benchmark

Kollektief werkt met een web applicatie waarbij energiefacturen als basis dienen voor het inrichten van het energiemanagement. Op energiefacturen staan gevalideerde energieverbruiken. Door deze te koppelen aan relevante gebouw-specifieke kenmerken zoals vierkante meters, aantal medewerkers etc. ontstaan kengetallen per branche. De web-applicatie laat vervolgens per branche zien wat het gemiddelde gebruik is alsmede hoe eigen locatie(s) presteren t.o.v. het gemiddelde en indien van toepassing ook t.o.v. elkaar. Hierdoor kunnen deelnemers zien bij welke locatie met energiebesparing te beginnen en wat het besparingspotentieel is. U voorkomt hiermee duur onderzoek op de verkeerde plaats. Er kunnen door het verkregen inzicht direct op locatie energiebesparende maatregelen geïmplementeerd worden bij de slechtst presterende locaties.

Wilt u meer weten over energie benchmark? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.